ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ ต้อนรับคณะนักธุรกิจ จากจังหวัดมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

          นางสาวลัดดา โรจนาวิไลวุฒิ (แถวหน้า ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดินอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะนักธุรกิจจากจังหวัดมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมายังเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อศึกษาโอกาสการลงทุนและหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยคณะฯ ยังได้เยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจรของ ดับบลิวเอชเอพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศภายในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด1