ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สนพ.สระบุรี ร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2562

          นายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี สำนักงานสัสดีจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 มอบของให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ณ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 9 จุดตรวจ ประกอบด้วย
          จุดตรวจหลัก
          1.จุดตรวจที่พักสายตรวจตำบลพุกร่าง
          2.จุดตรวจหน้าที่พักสายตรวจตำบลนายาว
          
          จุดตรวจรอง
          1.จุดตรวจหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพระพุทธบาท
          2. จุดตรวจหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพระพุทธบาท
          3.จุดตรวจหน้าที่พักสายตรวจตำบลธารเกษม
          4.จุดตรวจหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
          5.จุดตรวจหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก
          6.จุดตรวจหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง
          7.จุดตรวจหน้า รพ.สต.พุคำจาน