ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ เดินหน้าสร้างสุขภาพที่ดีแก่ชาวฟิลิปปินส์ ในโครงการ Medical and Dental Mission ปีที่ 3

          นายอีลอย คาสติลโล เอ็คคลา (Engr. Eloy Castillo Eclar) (ที่ 4 จากขวา) นายกเทศมนตรี เมืองเฮโรนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประธานเปิด "โครงการสนับสนุนด้านการแพทย์และทันตกรรม : Medical and Dental Mission" ปีที่ 3 ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์ หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ริเริ่มดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลเมืองเฮโรนา ผู้นำหมู่บ้าน หน่วยแพทย์ ทหาร และตำรวจ พร้อมสนับสนุนด้านยา เวชภัณฑ์ การตรวจสุขภาพและทันตกรรมและเลี้ยงของว่างแก่ชาวชุมชนในบริเวณที่ตั้งของโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี นายสกล ชีวะโกเศรษฐ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บก ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรม ณ หมู่บ้านคาตูไรย์ (Barangay Caturay) เมืองเฮโรนา(Gerona).