ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: โครงการ ไฟ–ฟ้า โดยทีเอ็มบี ต่อยอดแคมเปญ “เด็กธรรมดา….คือสิ่งที่สวยงาม” จัดกิจกรรม The Ordinary Mission จุดประกายสร้างเด็กธรรมดา

           ทีเอ็มบี นำโดย นางกาญจนา โรจวทัญญู (คนกลาง) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ทีเอ็มบี สานต่อโครงการไฟ-ฟ้า (FAI-FAH) ซึ่งเป็นโครงการ "ให้คืน" สังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น ภายใต้แนวคิด Make THE Difference ต่อยอดแคมเปญ "เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม" จัดกิจกรรม The Ordinary Mission จุดประกายสร้างเด็กธรรมดา โดยจับมือ 6 สถาบัน องค์กร เครือข่ายเพื่อเด็กและเยาวชน นำโดย Saturday School ห้องเรียนนอกหลักสูตรวันเสาร์ , Teach For Thailand องค์กรที่ส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน , EdWINGS ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) , a-chieve ธุรกิจเพื่อสังคมที่ต้องการทำให้นักเรียนมัธยมทั่วประเทศสามารถเลือกเส้นทางการเรียนและอาชีพที่ตนเองรักได้อย่างมั่นใจและตรงกับความชอบ , TED Club by TEDxBangkok พื้นที่แห่งโอกาสสำหรับเด็กสมัยนี้ และ Eyedropper Fill บริษัทด้านมัลติมีเดียดีไซน์ที่ใช้งานศิลปะบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนคลองเตย มาร่วมระดมไอเดียจัดเวิร์กชอปร่วมกันสร้างสรรค์ "คู่มือสร้างเด็กธรรมดาให้สังคม" เพื่อนำไปเผยแพร่สู่พ่อแม่ ครู และบุคคลทั่วไปให้ได้เห็นถึงแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุตรหลานเป็นเด็กธรรมดาที่มีความสุขในรูปแบบของตนเอง