ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สามพรานโมเดล แชร์ความรู้ การขับเคลื่อน Organic Tourism เวทีสัมมนา นานาชาติ

          เมื่อเร็วๆ นี้ นายอรุษ นวราช ผู้บริหารสวนสามพราน และผู้ริเริ่มสามพรานโมเดล ร่วมเวทีสัมมนานานาชาติ แชร์ความรู้การขับเคลื่อน Organic Tourism หรือการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ในงาน ASEAN Gastronomy Tourism Fair & Forum โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าว C ASEAN ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2562 ณ C ASEAN อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก