ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

DITP ชวนนักออกแบบไทยร่วมโครงการ“DEmark 2019”

          DITP เดินหน้าโครงการ Design Excellence Award 2019 สู่ปีที่ 12 เปิดรับสมัครผลงานนักออกแบบไทยตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.-20 พ.ค. 62 เพื่อส่งเสริมงานด้านออกแบบและยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก คาดมีผู้สนใจเข้าร่วม 600 ราย
          นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม เริ่มโครงการพิจารณาคัดเลือกสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2562 หรือ Design Excellence Award 2019 (DEmark) เพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ และยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก โดยเปิดรับสมัครนักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม จนถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 โดยคาดหวังว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครกว่า 600 ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark2019 จำนวน 100 รายการ
รางวัล DEmarkในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "DESIGN IS LIVE"ดีไซน์สร้างวิถีชีวิต เพราะการออกแบบที่ดีนั้นอยู่รอบตัวเรา และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้น ในปีนี้จึงมีการพิจารณารางวัลเพิ่มขึ้น จากเดิม 6 กลุ่ม มาเป็น 7 กลุ่ม คือกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft) กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items) กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative Fashion / Apparel / Jewelry / Textile / Etc.)กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Home Appliances/ Equipment and Facilities for Office / Etc.)กลุ่มออกแบบบรรจุภัณท์ (Packaging Design)กลุ่มผลงานกราฟฟิกดีไซน์ (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design)และกลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน (Hotel / Restaurant / Cafe) ซึ่งเป็นกลุ่มผลงานใหม่ที่เกิดขึ้น ในปีนี้
ทั้งนี้ รางวัล Demark ในปีนี้นับว่าจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 โดยกรมได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award (G-mark) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาร่วมพิจารณาตัดสินรางวัล DEmarkและสนับสนุนผลงานที่ได้รับรางวัล DEmarkเข้าร่วมการประกวดรางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงยังให้ความร่วมมือด้านอื่น ๆ เพื่อให้รางวัล DEmarkได้มาตรฐานสากล
          โดยตั้งแต่ปี2551 - 2561 มีสินค้าได้รับรางวัล DEmarkทั้งสิ้น 749 รายการ มีสินค้าได้รับรางวัล G-mark 428 รายการ แสดงถึงความสำเร็จของโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี เป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างดีว่า Demark ได้กลายเป็นเครื่องหมายที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถรับรู้ได้ตรงกัน ยืนยันถึงคุณภาพ และการออกแบบอันยอดเยี่ยมของสินค้าไทยสู่สากล
          โครงการ DEmark Award 2019 เปิดรับสมัครทั้งในรูปแบบของบริษัทและนักออกแบบอิสระ ซึ่งผู้สมัคร 1 ราย หรือ 1 บริษัท สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ แต่ไม่เกิน 5 ผลิตภัณฑ์ โดยสมัครในช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.demarkaward.net ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม จนถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 โดย