ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ประชุม Mega Farm

          นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร ครั้งที่ 1/2562 โดยร่วมกันพิจารณาพื้นที่ดำเนินโครงการฯ รวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์