ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น ATP30 ไฟเขียวจ่ายปันผล 56.51% ของกำไรสุทธิฯ

          นายชาติชาย พานิชชีวะ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการ นายปิยะ เตชากูล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ("ATP30") จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 21.92 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 56.51% ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย กำหนด Record Date 12 เม.ย 62 จ่ายปันผล 30 เม.ย.62 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีนเมื่อเร็วๆนี้