ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

‘อนันดา’ ปลื้มนักลงทุนเชื่อมั่น ออกหุ้นกู้ 4,000 ล้านบาท ตามเป้าหมาย อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% และอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี

          บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ประสบความสำเร็จอีกครั้งในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่มูลค่ารวม 4,000 ล้านบาทให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 2 ปี และรุ่นอายุ 4 ปี มูลค่า 1,407.6 ล้านบาท และ 2,592.4 ล้านบาท ตามลำดับ ด้วยผลประกอบการที่ผ่านมาของอนันดาฯ ประกอบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ขณะที่ผู้บริหารอนันดาฯ พร้อมเดินหน้าขยายกิจการตามแผน
          ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าภายใต้แนวคิด Urban Living Solutions เปิดเผยว่า "การเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งนี้ มีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 1 และมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 2 ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อผลประกอบการ และฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของอนันดาฯ ประกอบกับความเชื่อมั่นในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและการเป็นผู้นำในตลาดคอนโดมิเนียมติดกับแนวรถไฟฟ้าของอนันดาฯ ที่เป็นปัจจัยทำให้การจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ โดยสามารถระดมทุนผ่านหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด รวมเป็นมูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท ซึ่งในนามของอนันดาฯ ต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของอนันดาฯ เสมอมา โดยหลังจากนี้ อนันดาฯ จะเดินหน้าขยายธุรกิจตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ต่อไป"
          สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยแบ่งออกเป็นหุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2562 และวันออกหุ้นกู้วันที่ 4 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทในตลาดคอนโดมิเนียม ยอดขายรอการรับรู้รายได้ที่มากขึ้น และสัดส่วนรายได้ค่าบริหารโครงการและส่วนแบ่งกำไรจากโครงการร่วมทุนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น