ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บีโอไอ หนุนนักลงทุนบุก 3 กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ แอฟริกาตะวันออก เอเชียกลาง เอเชียใต้ เตรียมเปิดอบรมหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศรุ่น 16-17

          บีโอไอ สนองนโยบายรัฐ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการไทย เดินหน้าสร้างนักลงทุน ผ่านหลักสูตรอบรมของศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC) เพื่อเสริมศักยภาพและสร้างเครือข่ายให้นักลงทุนไทย
          นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า จากแผนยุทธศาสตร์ประเทศที่ต้องการยกระดับประเทศไทย ให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางโดยพยายามยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ และขยายการลงทุนในประเทศเป้าหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บีโอไอจึงมีอีกบทบาทที่สำคัญเพื่อผลักดันนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น แสวงหาตลาดใหม่ วัตถุดิบ แรงงาน รวมไปถึงโอกาสต่อยอดทางธุรกิจออกไปหาลู่ทางในประเทศใหม่ๆ ที่เศรษฐกิจกำลังเติบโต 
          "ที่ผ่านมาความเสี่ยงของนักลงทุนคือขาดข้อมูล และการติดต่อประสานงาน เนื่องจากบริษัทรายเล็ก แม้จะมีเทคโนโลยี แผนการตลาด ฐานะการเงินที่ดี ก็ยังไม่อยากเสี่ยงในการทำธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะการเสี่ยงออกไปหาตลาดโดยลำพัง บางรายประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจในช่วงแรกเริ่ม ดังนั้นรัฐจึงต้องให้การสนับสนุนในหลายมิติ เช่น มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นนั้นๆ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักลงทุนไทยได้พบปะกับหน่วยงานราชการที่สำคัญ รวมไปถึงการคัดกรองนักลงทุนในท้องถิ่นที่มีศักยภาพ ให้มีโอกาสได้พบกับนักลงทุนไทย เพื่อต่อยอดธุรกิจร่วมกันอย่างมืออาชีพ" นายชูวงศ์กล่าว
          ทั้งนี้จากการสำรวจในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ยังมีประเทศในกลุ่มตลาดใหม่ที่น่าสนใจ เช่น แอฟริกาตะวันออก เอเชียกลาง เอเชียใต้ ที่เพิ่งเปิดประเทศ รอรับการลงทุนจากต่างประเทศ มีกฎหมายและหน่วยงานให้การส่งเสริมการลงทุน ขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมของไทย มีจุดเด่นอยู่หลายด้าน ทั้งด้านการผลิต เทคโนโลยี และบุคลากร เช่น เกษตรแปรรูป ยานยนต์และชิ้นส่วน พลังงาน ดิจิทัล บริการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้ในประเทศตลาดใหม่เป็นที่ต้องการอย่างมาก นักลงทุนไทยควรใช้โอกาสนี้บุกตลาดใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองและอุตสาหกรรมของประเทศในภาพรวม
          นายชูวงศ์ กล่าวอีกว่าภาครัฐได้มอบหมายให้บีโอไอ ดำเนินกิจกรรมที่จะผลักดันศักยภาพของเราที่มีอยู่ นำมาเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ต้องทำกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ สร้างความเชื่อมั่น สร้างความเข้าใจ ให้นักลงทุนมีความกล้าที่จะออกไปสำรวจและแสวงหาโอกาส โดยศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ หรือ Thai Overseas Investment Support Center: TOISC ได้จัดอบรมหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ" ซึ่งทำมาแล้ว 15 รุ่น อบรมไปกว่า 500 คน ปีนี้เปิดรับอีก 2 รุ่น จำนวน 50 คน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการคนไทยที่สนใจไปลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้จะคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายและการศึกษาดูงานในสนามจริง ประเทศเป้าหมายในการลงทุนสำหรับปีนี้ ได้แก่ ซูดาน และอุซเบกิสถาน นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมดูงานในประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ เมียนมา ลาว และเวียดนามอีกด้วย 
          หลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประทศเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 19 เมษายน 2562 และจะมีพิธีเปิดการอบรมวันที่ 27 เมษายน 2562 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) โทรศัพท์ 02-553-8111 ต่อ 6177 หรือ 6245 อีเมล์ toi@boi.go.th และเว็บไซด์ http://toi.boi.go.th