ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ตัวแทนคนรุ่นใหม่เผยแพร่เอกสาร “Changsha Initiative” ในการประชุม International Youth Forum on Creativity and Heritage along the Silk Road ครั้งที่ 3


          การประชุม International Youth Forum on Creativity and Heritage along the Silk Road ครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้นที่เมืองฉางชา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานในภาคกลางของประเทศจีน เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา โดยผู้แทนระดับสูง 27 ท่าน จาก 13 เมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก รวมถึงตัวแทนคนรุ่นใหม่ 124 คน จาก 85 ประเทศตามแนวเส้นทางสายไหม ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

          การประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างเมืองมีเดียอาร์ตกับคนรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์ด้านการสร้างสรรค์จากประเทศตามแนวเส้นทางสายไหม นอกเหนือจากพิธีเปิดงานและการแสดงมีเดียอาร์ต Original Changsha แล้ว ภายในงานยังมีเทศกาลภาพยนต์แคริบเบียน กิจกรรมการสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่จีน-ต่างประเทศ โครงการ Experience Changsha Media Arts Residency Program และการเยี่ยมชมเมืองฉางชา

          การประชุมในปีนี้เน้นหนักไปที่มีเดียอาร์ต ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการหลอมรวมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ในวันที่ 3 เมษายน ตัวแทนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันเผยแพร่เอกสารในชื่อ Changsha Initiative ที่ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ 5 ส่วน ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การแลกเปลี่ยน การเสริมสร้างศักยภาพ และคนรุ่นใหม่ โดยทั้งหมดเห็นตรงกันว่า คนรุ่นใหม่เป็นแหล่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สำคัญ จึงควรได้มีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ พวกเขามองว่าคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะและความสามารถคือนักล่าฝันรุ่นใหม่ ผู้ที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้น

          ฉางชาเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี และเป็นศูนย์กลางที่มีความสำคัญอย่างมากในลุ่มแม่น้ำแยงซีตอนกลาง นอกจากนั้นยังเป็นเมืองแรกของจีนที่ยูเนสโกประกาศให้เป็น "ศูนย์กลางมีเดียอาร์ต" ของโลก

          ผู้จัดงานระบุว่า การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ยกระดับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และสานต่อจิตวิญญาณของเส้นทางสายไหมเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมกับส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศตามแนวเส้นทางสายไหม และร่วมกันสร้างประชาคมที่มวลมนุษยชาติมีอนาคตร่วมกัน

          ที่มา: คณะกรรมการจัดการประชุม International Youth Forum on Creativity and Heritage along the Silk Road ครั้งที่ 3

          ลิงค์รูปภาพ
          http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=333257
          http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=333269 

          AsiaNet 78171