ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไซเซลประกาศเปิดตัวผู้จัดการประจำประเทศไทยคนแรก

          บริษัท ไซเซล (ไทยแลนด์) จำกัด ประกาศแต่งตั้งคุณอภิชาติ เจิมประไพ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศไทย (Country Manager) คนแรก โดยคุณอภิชาติจะรับผิดชอบดูแลในการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ด้านช่องทางการขายของไซเซลให้เข้าสู่ตลาดระดับองค์กรอย่างเต็มตัวในประเทศไทย หลังจากที่ไซเซลประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเข้าสู่ตลาดองค์กรในภูมิภาคพื้นยุโรปโดยใช้กลยุทธ์โซลูชั่นที่ตอบโจทย์องค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพรซ์ รวมถึงการปรับกลยุทธ์ของสินค้าในกลุ่ม Consumer และ Home Use ให้เข้าถึงตลาดได้ทุกระดับ ทั้งนี้ การเข้ามาเป็นผู้จัดการประจำประเทศไทยคนแรกครั้งนี้เป็นการแต่งตั้งโดยตรงจากทางสำนักงานใหญ่จากไต้หวัน ถือได้ว่าเป็นการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรเพื่อตอบสนองเป้าหมายของไซเซลในประเทศไทย ที่มีนโยบายทางการทำตลาดใหม่ที่เริ่มต้นในปี 2652 นี้
          ไซเซลได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 13 ปี มีกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ให้บริการ ลูกค้าองค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพร้ส์ และลูกค้าคอนซูมเมอร์ใช้อุปกรณ์สื่อสารในบ้านและออฟฟิสขนาดเล็ก
          เป้าหมายและยุทธศาสตร์ใหม่ของไซเซลในปีนี้ เป็นการเร่งยอดขายในตลาดที่เชื่อว่ามีการขยายตัวสูง คือลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (Small Medium Business: SMB) ซึ่งรวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัป และลูกค้าองค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพร้ส์ขนาดกลาง (Mid Enterprise) ที่มีผู้ใช้งานประมาณ 1,500 คน โดยตั้งเป้ายอดขายในปีนี้ 300 ล้านบาท คุณอภิชาติวางแผนเพิ่มทีมงานภายในองค์กรเอง เพิ่มจำนวนและเพิ่มศักยภาพของคู่ค้าใหม่เพื่อทำการตลอดเชิงรุกมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้ความช่วยเหลือคู่ค้าของ ไซเซลในการออกแบบและพัฒนาโซลูชั่นให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
          คุณอภิชาติเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายที่ฟอร์ติเน็ตประเทศไทยในช่วงปีพศ. 2558 -2561 โดยรับผิดชอบสร้างความเจริญเติบโตในตลาดราชการ การศึกษา และหน่วยงานด้านการป้องกันประเทศ และยังเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายภูมิภาค เพื่อพัฒนาตลาดและบริหารช่องทางการขายในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดไชน่าให้แก่ Dell SonicWALL ซึ่งเขาประสบความสำเร็จช่วยสร้างธุรกิจร่วมกับพันธมิตรในประเทศและภูมิภาคนี้ให้ก้าวหน้าเป็นอย่างดี
          นอกจากนี้ คุณอภิชาติยังมีประสบการณ์เป็นผู้จัดการประจำประเทศไทยที่ InfoBlox Inc. เป็นเวลา 2 ปีอีกด้วย
          ก่อนหน้านี้ คุณอภิชาติได้ทำงานในองค์กรชั้นนำหลายแห่ง ได้แก่ บริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทรานซิสชั่น ซิสเต็มส์ แอนด์ เน็ทเวอร์คส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เดอะคอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด และบริษัท แมพพ้อยท์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
          คุณอภิชาติจบการศึกษาปริญญาตรีทางวิศวกรรมโยธาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เขายินดีบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไปและกลุ่มลูกค้าในโอกาสต่างๆ อีกด้วย
          ด้วยประสบการณ์และความชำนาญที่ครอบคลุมทั้งในด้านการบริหารการขาย การปฏิบัติการ การพัฒนาช่องทางการขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมมากกว่า 20 ปี จึงเป็นพื้นฐานสำคัญส่งเสริมให้คุณอภิชาติสามารถพัฒนาและนำไซเซล (ไทยแลนด์) สู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ได้
          คุณอภิชาติกล่าวว่า "ผมรู้สึกยินดีที่ได้เข้ามาร่วมงานกับไซเซล และในฐานะผู้จัดการประจำประเทศไทย ผมมุ่งหวังจะผลักดันทีมของไซเซลก้าวไปสู่จุดหมายทางธุรกิจร่วมกัน คือ การยกระดับภาพลักษณ์และส่งโซลูชั่นด้านเน็ทเวอร์คกิ้งและซีเคียวริตี้รุกเข้าสู่ตลาด SMB และ Mid Enterprise ได้อย่างครบถ้วน และปรับปรุงพันธมิตรในช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความรู้และประสิทธิภาพทางการขายมากขึ้น"