ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ทส. รับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าจาก บ.ทีทีซี เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าจำนวน 30 เครื่อง จากบริษัท ทีทีซี เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์จากนายวริน อิทธิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีซี เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด พร้อมกันนี้ได้มีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. ตลอดจนชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และศูนย์ฝึกอบรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งผู้บริหารจากบริษัท ทีทีซี เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ด้านทิศเหนือ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
          นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยกับสื่อมวลชนหลังจากรับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าว่า ปัญหาหมอกควันและไฟไหม้ป่าในพื้นที่ภาคเหนือเป็นวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาอยู่ในขณะนี้ โดยช่วงที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้โดยเร็วภายใน 7 วัน โดยเร่งหามาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ อีกทั้งจำเป็นต้องเข้มงวดในการใช้กฎหมายดำเนินการกับผู้กระทำความผิดเพื่อแก้ไขปัญหาในการลักลอบเผาป่า รวมถึงขอให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและร่วมมือร่วมใจช่วยกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ปรับรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับถานการณ์ในพื้นที่ และให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก
          พร้อมกันนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดดูแลพื้นที่ตามขั้นตอน ซึ่งปัจจุบันทุกฝ่ายต่างตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟไหม้ป่า พร้อมทั้งหามาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักถึงปัญหากับคนในพื้นที่ เนื่องจากสภาพอากาศแห้งซึ่งทำให้เกิดไฟป่าได้ตลอดเวลาประกอบกับมีค่าจุดความร้อน (Hotspots) จากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ที่ก่อให้เกิดควันไฟและได้ถูกกระแสลมพัดพาเข้ามาปกคลุม ทำให้มีผลกระทบกับสุขภาพและอนามัยของคนในพื้นที่ ดังนั้น พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด ทั้งลาดตระเวนป้องปราม การตรวจหาไฟป่า การเผา การระดมสรรพกำลัง และอุปกรณ์เครื่องมือ
          นายจตุพร กล่าวว่า บริษัท ทีทีซี เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภาคเอกชน ประกอบกิจการประเภทการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ได้มีความประสงค์ขอสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยดับไฟป่าจำนวน 30 เครื่องแก่กระทรวง ทส. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำอุปกรณ์เหล่านี้ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครลาดตระเวนในการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเป็นภารกิจที่สำคัญและเป็นวาระแห่งชาติ ดังนั้น กระทรวง ทส. จึงได้มอบหมายให้กรม ทช. เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์จากบริษัท ทีทีซี เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด โดยพิธีรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวจะจัดขึ้น บริเวณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ด้านทิศเหนือ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในโอกาสเดียวกันนี้ กระทรวง ทส. ต้องขอขอบคุณบริษัท ทีทีซี เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อการช่วยเหลือภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในครั้งนี้อีกด้วย
          ด้าน นายวริน อิทธิโรจนกุล กล่าวว่า บริษัท ทีทีซี เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด ในฐานะภาคเอกชน ได้ติดตามสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างใกล้ชิด โดยมีความห่วงใยในผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ ซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครลาดตระเวนดับไฟป่าที่ต้องทำงานอย่างหนักในการเฝ้าระวังและลาดตระเวนป้องกัน ทางบริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการช่วยดับไฟป่าจำนวน 30 เครื่อง ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องพ่นเคมีแบบสะพายหลังที่ใช้ในการเกษตร เพื่อสนับสนุนภารกิจลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดับไฟป่า อีกทั้งเพิ่มอุปกรณ์ในการดับไฟให้มีจำนวนมากยิ่งขึ้น บริษัท ทีทีซี เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด ได้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมทั้งขอยกย่องและเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครดับไฟป่าที่เสียสละปกป้องดูแลพื้นที่ป่า เพื่อลดผลกระทบของประชาชนในพื้นที่ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะทำให้หน่วยงานราชการที่ปฏิบัติภารกิจและอาสาสมัครที่ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังและดับไฟป่า จะมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น "นายวริน กล่าวทิ้งท้าย"