ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอสซีบี อบาคัส เผยมุมมองเทคโนโลยีกับคนรุ่นใหม่ร่วมกับผู้นำจากภาคส่วนต่างๆ ทั่วเอเชียในเวที BOAO Forum for Asia Annual Conference 2019

           ในภาพ ดร. อัญญรัตน์ บุญนิธิวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (SCB Abacus) ร่วมงานเสวนา BFA 2019 Young Leaders Roundtable ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ The 'Trapped' Alpha Generation พร้อมเผยมุมมองในบทบาทผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยี เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและคนรุ่นใหม่ การสร้างสรรค์ภายใต้การให้ความรู้และความโปร่งใสในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอนาคตเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีชีวิตที่สะดวกสะบายยิ่งขึ้น ตลอดจนบทบาทของเทคโนโลยีในฐานะสื่อกลางเชื่อมโยงและลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำในสังคม ร่วมกับผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ ธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการชั้นนำจากประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชีย ที่มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน เมื่อเร็ว ๆ นี้
งานเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน BOAO Forum for Asia Annual Conference 2019 จัดโดย The Secretariat of the BOAO Forum for Asia (BFA) ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อประสานพลังความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการพบปะระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ เพื่อการสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และหัวข้อสำคัญต่างๆในปัจจุบัน