ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ธนาคารกรุงเทพ บำรุงขวัญ-กำลังใจทหารผ่านศึก ตำรวจ และอาสาสมัคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่บาดเจ็บจากการเสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี โดยได้เข้าเยี่ยมไข้มอบเงินของขวัญ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และกิจกรรม การแสดงสันทนาการ จากคณะผู้บริหารพนักงานธนาคาร และนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมี พลโทรักษ์พล จันทร์เหลือง รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้การต้อนรับ ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก วิภาวดีรังสิต ทั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่ธนาคารได้ยึดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง มาเป็นระยะเวลากว่า 32 ปี