ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สนพ.มหาสารคามฝึกอบรม สาขาช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

          นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมายฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ THAILAND 4.0 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New Engine of Growth) อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการบิน หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีพื้นฐานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตร และมีความประสงค์พัฒนาทักษะเพิ่มเติมด้านช่างซ่อมอุปกรณ์ทางการเกษตร จำนวน 20 คน ฝึกระหว่างที่ 29, 30, 31 มีนาคม 2562 และ วันที่ 6, 7 เมษายน 2562 รวม 30 ชั่วโมง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะงานซ่อมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย สามารถบำรุงรักษา และตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ทางการเกษตรของตนเองให้พร้อมใช้งาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเครื่องมือเครื่องจักรเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัวได้ในระดับหนึ่ง