ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: BWG เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมเทคโนโลยีจัดการกากอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า

          คณะผู้บริหาร บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ นำโดย คุณสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์ (ที่ 7 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน, คุณณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ (ที่ 8 จากซ้าย) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร และคุณภัทร เหลืองวิริยะ (ที่ 9 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมแท็คทีมเปิดบ้านให้นักลงทุนเข้าเยี่ยมชม
ชมเทคโนโลยีการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (One Stop Service) ตั้งแต่กระบวนการคัดแยก ฝังกลบ บำบัด กำจัด และการนำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในด้านพลังงานทดแทน ตบท้ายด้วยเยี่ยมชมโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 9.4 เมกะวัตต์ จากพลังงานทดแทนแห่งแรกของประเทศ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด งานนี้ สร้างความสนใจและตอกย้ำความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ต่อคณะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนกันเป็นอย่างดีทั้งยังร่วมสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความสะอาดและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีในประเทศไทย ณ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าขยะจากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้