ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วสท. ร่วมกับ FM 105 เปิดตัวรายการ“คลินิกช่าง” เพื่อสังคม ให้คำปรึกษาปัญหาบ้าน-อาคาร ฟรี

          พลังจิตอาสาเพื่อสังคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.) และ คณะอนุกรรมการคลินิกช่าง นำโดย คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายกวสท.และประธานอนุกรรมการคลินิกช่างร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เปิดตัวรายการวิทยุ "คลินิกช่าง" ทาง FM 105 ออกอากาศทุกเช้าวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 05.00 – 06.00 น. ให้สาระความรู้และคำแนะนำปรึกษาทางวิศวกรรมเกี่ยวกับบ้าน-อาคารแก่ประชาชนฟรี โดยทีมวิศวกรอาสา วสท.ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆช่วยเหลือประชาชน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับฐานราก, การต่อเติมบ้าน-อาคาร, ปัญหาการเสื่อมทรุด รอยร้าวของอาคารและอุปกรณ์, การก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร, ระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างข้างเคียง ภัยพิบัติ และปัญหาทางด้านวิศวกรรมอื่น ๆ
          นอกจากนี้ ชุมชนและผู้มีปัญหาเรื่องบ้าน-อาคาร และปัญหาทางวิศวกรรมต่างๆ ยังสามารถมาขอรับคำปรึกษาด้วยตนเองกับทีมวิศวกรอาสาผู้เชี่ยวชาญ ที่ วสท. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามโครงการ "คลินิกช่างพบประชาชน ปี 2562" กำหนดเปิดให้บริการทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.ได้ที่ ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคำแหง 39 หรือ สอบถามได้ที่ คุณนุช เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 500 E-Mail : nuch.eit@gmail.com หรือ ลงทะเบียน ออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/forms/I3B8cgy0QyusuZVh2