ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อมตะ ซิตี้ ระยอง ร่วมยกระดับนิคมฯ สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Committee)

          นายมานิต อินเมฆ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Committee) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทนจากสถานประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา