ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ธูปหอมสุขภาพปลูกบุญ ไร้สารก่อมะเร็งและ PM2.5 วัฒนธรรมไม่สูญหาย

          ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีและสะอาด และเทคโนโลยีการเผาไหม้บริสุทธิ์และแยกสารพิษออกจากกระบวนการ ทำให้ได้ธูปที่มีการเผาไหม้บริสุทธิ ปราศจากสารพิษ เบนซิน เบนโซไพรีนและบิวทาไดอิน ซึ่งเป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งในธูปทั่วไป รวมทั้งทำให้ธูปมีควันน้อย (ไม่ได้ใส่สารเคมีเพื่อให้เกิดควันน้อยอย่างธูปทั่วไป) ไม่ทิ้งคราบเหลืองที่ฝ้าเพดาน กลิ่นหอมดอกไม้ไทย มี 3 กลิ่นให้เลือกคือ กลิ่นดอกบัวหลวง กลิ่นดอกจันกะพ้อ และกลิ่นชมนาด ขนาดกล่องละ 110 กรัม วัฒนธรรมไทยไม่สูญหาย จุดธูปและถวายพระได้อย่างสบายใจด้วยธูปปลูกบุญ สามารถซื้อธูปหอมสุขภาพ ควันน้อยปลูกบุญได้ที่
          ร้าน Vanda โรงแรม Sheraton, ร้าน Mano River City, ร้าน Ginzy สาขาแจ้งวัฒนะ, ร้านเจ้นก ถนนแปลงนาม, ร้าน Flower Tree เทสโก้โลตัส สาขาสุขาภิบาล, ร้าน Mama Cafe ทุกสาขา, ร้าน Warehouse 30 ซอยกัปตันบุช หรือ www.godgivegifts.com