ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ประชุมจัดการหนี้สมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง

          นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง" ให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง และให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สามารถนำความรู้แนวทางการบริหารจัดการหนี้ไปปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี