ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: SC GROUP รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปี 2562

          บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด โดยนายพันธวิศ สิตะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานมาบตาพุด เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทเอสซี เข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 ในงาน "เปิดบ้านวิชาการสู่โลกอาชีพ BK.TECH OPEN HOUSE ครั้งที่ 11" พร้อมร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) กับวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ภายในงานได้รับเกียรติจาก ว่าที่เรือตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คณะผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงนักเรียนชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก