ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: บตท. ร่วมยินดีครบรอบ 144 ปี กระทรวงการคลัง

          บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี โดยมีพิธีทำบุญถวายพระเพล และเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จำนวน 9 รูป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง