ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ร่วมกับทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ร่วมกับทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง ดำเนินการเปิดฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพเสริม รุ่นที่...1..../2562 สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 (MANUAL METAL ARC WELDING LEVEL1) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ระยะเวลา 30 ชั่วโมง จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 20 คน ณ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง เลขที่ 26 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง