ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ดีอี ใช้เวที “ASEAN Digital Ministers’ Retreat” หารืออาเซียน เพื่อมุ่งสู่การปรับเปลี่ยนเพื่อเช้าสู่ยุคดิจิทัล

          ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลอย่างไม่เป็นทางการ โดยเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีแบบใกล้ชิด เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีได้พูดคุยกันอย่างเปิดอก ในประเด็นสำคัญของการเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลของอาเซียน ระหว่างวันที่28 – 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม บันยันทรี ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมด้วยเลขาธิการอาเซียน เช้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย