ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กสร.จัดแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ จป.

          นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 1ถึง 10 และเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่ ณ วิทยาลัยพญิชยการเชตุพน กรุงเทพฯ