ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“Forest City” โครงการเมืองใหม่ในมาเลเซีย ได้รับรางวัลยกย่องและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด จากความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดสามปี


          Forest City คือโครงการเมืองใหม่อัจฉริยะระดับไฮโปรไฟล์ที่พัฒนาโดย Country Garden Holdings บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากประเทศจีน โครงการนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่สามแล้ว และยังคงดึงดูดความสนใจจากคนในวงการรวมถึงสื่อมวลชนจากทั่วโลก ทั้งยังได้รับการยกย่องจาก Forbes ให้เป็นหนึ่งใน "ห้าเมืองใหม่เขย่าอนาคต"

          Forest City คว้าหลายรางวัลจากรัฐบาลมาเลเซีย จากความรับผิดชอบต่อสังคม

          เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Forest City ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด แห่งมาเลเซีย จากการสนับสนุนโครงการสร้างที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาของรัฐบาล โดยถือเป็นบริษัทที่ได้รับเงินลงทุนจากต่างชาติเพียงแห่งเดียวที่ได้รับเกียรตินี้ ต่อมาในวันที่ 15 มีนาคม Forest City ได้รับรางวัล Best Sustainable Green Development Award จากนิคมอุตสาหกรรมการก่อสร้างของเมือง โดยรับรางวัลจากนางซูไรดา กามารุดดิน รัฐมนตรีกระทรวงการเคหะและการบริหารท้องถิ่น บนเวทีประกาศรางวัล Des Prix Infinitus ASEAN Property Awards Malaysia รางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ารัฐบาลมาเลเซียตระหนักถึงคุณูปการของ Forest City ที่มีต่อสังคม

          Forest City สนับสนุนการดำเนินโครงการ Belt and Road ของรัฐบาลจีน พร้อมส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

          Forest City ถือเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินโครงการ Belt and Road ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับการยกย่องจากองค์กรสื่อมากมายในฐานะต้นแบบระบบนิเวศเมืองที่ผสมผสานชุมชนที่อยู่อาศัยและพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างชาญฉลาด พร้อมช่วยเหลือบรรดาบริษัทจีนในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ เมืองใหม่อัจฉริยะแห่งนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผสานอุตสาหกรรมไฮเทคกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างลงตัว ซึ่งสร้างคุณูปการมหาศาลต่อรัฐยะโฮร์ทั้งในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ณ เดือนมกราคม 2562 Forest City เสียภาษีให้รัฐยะโฮร์มากกว่า 200 ล้านริงกิต (ราว 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และทำสัญญากับบริษัทท้องถิ่น 150 แห่ง คิดเป็นมูลค่าถึง 1.6 พันล้านริงกิต (ราว 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ปัจจุบัน เมืองใหม่แห่งนี้จ้างพนักงานมากกว่า 1,500 คน ซึ่ง 80% เป็นคนในท้องถิ่น ส่วนในช่วงก่อสร้างโครงการมีการจ้างงานมากกว่า 9,200 ตำแหน่ง และแรงงานเหล่านี้เสียภาษีเงินได้ให้แก่รัฐคิดเป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านริงกิต (ราว 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

          ในการพัฒนาขั้นต้น Forest City ได้ร่วมกับ McKinsey & Company บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการระดับโลก สรุปข้อมูล 8 ธุรกิจและภาคส่วนอุตสาหกรรมที่จะเป็นแม่แบบในการหลอมรวมเมือง-อุตสาหกรรม ได้แก่ การท่องเที่ยวและ MICE, การดูแลสุขภาพ, การศึกษาและการฝึกอบรม, เทคโนโลยีอัจฉริยะและเทคโนโลยีสีเขียว, สำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาค, การเงินแบบ near-shore finance, อีคอมเมิร์ซ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งนี้ Forest City มีโรงเรียน Shattuck St Mary's School Forest City ซึ่งเป็นวิทยาเขตนอกประเทศเพียงแห่งเดียวของโรงเรียนประจำเอกชนชั้นนำของอเมริกา โดยเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นอกจากนั้นยังมีบริษัทบริหารจัดการสุขภาพที่ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยจากหลายชาติได้เข้าถึงบริการดูแลสุขภาพระดับเวิลด์คลาส ขณะเดียวกัน ผู้ค้าปลีกราว 50 รายได้เปิดร้านเรียงรายในย่านการค้าของ Forest City และเมืองยะโฮร์บาห์รูมีนักท่องเที่ยวมาเยือนราว 230,000 คนต่อปี ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ช่วยกระตุ้นการพัฒนาผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ผู้ค้าปลีก และร้านอาหารในท้องถิ่น

          ด้วยความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม Forest City ได้ใช้แนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยได้ลดผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศในระหว่างการก่อสร้างด้วยการวางระบบติดตามคุณภาพน้ำออนไลน์ ตลอดจนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันในท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งเขตคุ้มครองหญ้าทะเลและสร้างความหลากหลายทางระบบนิเวศ นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวยังยึดแนวทางความยั่งยืนในโครงการก่อสร้างต่างๆ ด้วยการสร้างโรงงานผลิตในเอเชียที่สามารถผลิตวัสดุและชิ้นส่วนเพื่อรองรับการก่อสร้างใหม่ๆ รวมพื้นที่ 1 ล้านตารางเมตรต่อปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการรับประกันว่าอาคารทั้งหมดที่ใช้ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นอาคารสีเขียว

          สำหรับการพัฒนาขั้นต่อไป Forest City ได้เริ่มทำตามพิมพ์เขียวการหลอมรวมอุตสาหกรรมปี 2563 ที่มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาสร้างโรงงานผลิตไฮเทคในศูนย์กลางอุตสาหกรรมขนาด 417 เอเคอร์ นอกจากนี้ Forest City จะเดินหน้าสนับสนุนการดำเนินโครงการ Belt and Road และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้บรรดาบริษัทผู้ผลิต ผู้พัฒนาอุปกรณ์ และผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำ สามารถขยายธุรกิจนอกประเทศจีน

          รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20190326/2414242-1-a
          คำบรรยายภาพ - Forest City ได้รับรางวัลยกย่องและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด ในพิธีเปิดโครงการ Dasar Komuniti Negara (DKN) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

          รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20190326/2414242-1-b
          คำบรรยายภาพ - Forest City ได้รับรางวัล Best Sustainable Green Development Award จากนางซูไรดา กามารุดดิน รัฐมนตรีกระทรวงการเคหะและการบริหารท้องถิ่น

          รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20190326/2414242-1-c
          คำบรรยายภาพ - โรงเรียน Shattuck St. Mary's School Forest City

          รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20190326/2414242-1-d
          คำบรรยายภาพ - นิคมอุตสาหกรรมการก่อสร้าง