ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ม.หอการค้าไทย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดการแสดง “เพลงทรงเครื่อง”

          กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทย ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมและสืบทอดการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง รุ่นที่ 2 ขึ้น โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดการแสดง "เพลงทรงเครื่อง" โดยมีวัตถุประสงค์เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงเพลงพื้นบ้าน ได้เรียนรู้ทักษะ กระบวนการแสดงเพลงพื้นบ้านอย่างถูกต้องและ "รู้จริง ทำได้จริง" จากศิลปินแห่งชาติและกลุ่มศิลปินเพลงพื้นบ้านโดยตรง โดยเด็กๆ ที่เข้าร่วมในโครงการจะอยู่เรียนรู้ ฝึกฝน ร่วมกับเพื่อนๆ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2562 ซึ่งในวันเปิดโครงการนี้ ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รีบเกียรติจาก คุณแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ มาร่วมในพิธีเปิดและนำน้องๆที่เข้าโครงการฯ ไหว้ครูพร้อมทั้งแจกเอกสารตำราอีกด้วย โดยมี ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ หัวหน้ากองส่งเสริมศิลปะละวัฒนธรรม พร้อมด้วยพี่ๆ จากชมรมดนตรีไทยและนาฎศิลป์ คอยดูแลน้องๆ ตลอดโครงการฯ ณ สวนร่มไทร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคา 2562