ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วิทยาลัยครุศาสตร์ DPU ชวนร่วมงานสัมมนาสรุปบทเรียน “โครงการขยายการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน

          วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานสัมมนาสรุปบทเรียน "โครงการขยายการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน" รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการศึกษาฐานชุมชนแบบมีส่วนร่วม จากยุค 4.0 สู่ 5.0 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ภาคีราชบัณฑิต และการอภิปราย เรื่อง การปฏิรูปสุขภาวะสู่การจัดการศึกษาแบบส่วนร่วม โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเสวนาโรงเรียนสุขภาวะและการนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม Hydrangea 1-3 ชั้น 6 อาคาร Grand Convention โรงแรมที เค พาเลซ & คอนเวนชัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-954-7300 ต่อ 649