ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บสย. หารือกรมสรรพากร ช่วยเหลือ SMEs

          ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และทีมงาน บสย. ร่วมประชุมกับ นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร และผู้แทนจากสถาบันการเงิน 5 แห่ง เพื่อหารือเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่มีภาระภาษีกับกรมสรรพากร ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากสถาบันการเงินในการดำเนินโครงการดังกล่าว