ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“BSIRIRMF” คว้ารางวัลประเภทกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก ปี 2019 จาก Morningstar Thailand ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดตราสารทุน

          "BSIRIRMF" คว้ารางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2019 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก จาก Morningstar Thailand ตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในตลาดตราสารทุน 
          นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ "กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ" (BSIRIRMF) ได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2019 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก (Equity Small/Mid Cap) จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดย Morningstar บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการวิจัยการลงทุนอิสระ โดยเป็นผู้ให้บริการข้อมูลกองทุน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
          "รางวัลที่เราได้รับในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานเป็นอย่างมาก เพราะสะท้อนให้เห็นว่า กองทุนบัวหลวง มีความสามารถในการคัดเลือกหาหุ้นลงทุนที่มีผลประกอบการที่ดี ไม่ว่าจะมีการเติบโตของกำไรที่มีคุณภาพ แต่ยังสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว รวมทั้งยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุน ภายใต้วิสัยทัศน์ของกองทุนบัวหลวง ที่ว่า เราจะเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุน ให้บริหารเงินลงทุน ด้วยความยึดมั่นในผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ" นายพีรพงศ์ กล่าว
          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดแข็งสำคัญที่ทำให้กองทุน BSIRIRMF ได้รับรางวัลในครั้งนี้ คือ การคัดสรรลงทุนหุ้นรายตัวที่มีผลประกอบการแข็งแกร่ง อีกทั้งต้องเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) โดยพิจารณาจากการจัดอันดับ (CG Scoring) ตามเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด มีประวัติการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง (Track Record) และที่สำคัญต้องมีระดับราคาที่ไม่แพงเกินไป 
          BSIRIRMF เหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้พอสมควร เนื่องจากเลือกลงทุนในหุ้นเป็นหลัก ทำให้อาจมีความผันผวนระหว่างทางได้ แต่ว่า ในระยะยาว การเลือกลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง ก็จะสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ แม้จะเป็นหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโตสูงก็ตาม จึงมีความเสี่ยงต่ำเมื่อเผชิญกับวัฏจักรการขึ้นลงของเศรษฐกิจ 
          ทั้งนี้ กระบวนการคัดกรองการลงทุนจะอยู่ภายใต้ธีมการลงทุนที่ประกาศใช้ในทุกๆ ปี โดยในปีนี้ คือ รุ่งเรืองด้วยโครงสร้างพื้นฐาน บนสายพานของโลจิสติกส์ อันเป็นเมกะเทรนด์ทั่วโลก ซึ่งการเฟ้นหาบริษัทลงทุนก็จะเป็นไปตามกรอบที่กำหนดไว้ โดยมองหาบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ขณะเดียวกัน ทีมงานจะประเมินมูลค่าที่เหมาะสมในการลงทุน เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนในอนาคต
          ในช่วงที่ผ่านมา เราได้รางวัลการบริหารกองหุ้น ทั้งที่เป็นกองหุ้นขนาดใหญ่ และที่สำคัญที่สุด คือ รางวัล Best Equity House หรือบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ ซึ่งได้รับรางวัลนี้ 3 ปีติดต่อกัน (ปี 2015-2016-2017) และในครั้งนี้การได้รับรางวัลการบริหารกองหุ้นขนาดกลางและเล็ก จึงเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของกองทุนบัวหลวงว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกองหุ้นทุกกลุ่ม 
          ผู้ที่สนใจกองทุนของกองทุนบัวหลวง สามารถสอบถามหรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 
          ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง
          และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน
          ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต