ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ศศินทร์ จัดสัมมนา TQM for the Next Generation

          ศูนย์พัฒนานักบริหาร Sasin School of Management จัดสัมมนา หัวข้อ TQM for the Next Generation "TQM สำหรับคนยุคใหม่ "( TQM - Total Quality Management หมายถึง แนวทางในการบริหารขององค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพ โดยสมาชิกทุกคนขององค์กรมีส่วนร่วมและมุ่งหมายผลกำไรในระยะยาวด้วยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ารวมทั้งการสร้างผลประโยชน์ตอบแทนแก่หมู่สมาชิก)
          ได้รับเกียรติจากศาสตราภิจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์ โนริอากิ คาโนะ ( Professor Emeritus Noriaki Kano) จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ผู้คิดค้นสูตรด้วยวิธีคาโนะ สำหรับ TQM (Total Quality Management) ซึ่งจะบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม พร้อมทั้งแชร์ข้อมูลและมุมมองที่ทันสมัยในเรื่องของ TQM ซึ่งไม่ใช่แค่สำหรับงานด้านการบริหารองค์กร ยังรวมไปถึงด้านการผลิต และยังสามารถนำไปใช้กับงานด้านอุตสาหกรรมบริการได้เช่นกัน
          นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ Sasin School of Management ผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาของ TQM ในประเทศไทย ซึ่งจะบรรยายเกี่ยวกับ TQM ในประเทศไทย: ที่มีมายาวนานถึง 30 ปีและวิธีที่ TQM มีอิทธิพลและเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้อย่างไร และคุณสุวิทย์ ไชยประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิตและสายงานการประกันคุณภาพ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
          จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น. - 17:30 น ณ ศศินทร์ ฮอลล์ ชั้น 9 อาคารศศปาฐศาลา Sasin School of Management ซอยจุฬาฯ 12 (สำหรับการบรรยายจะมีการแปล 3 ภาษา – ดังนี้ภาษาญี่ปุ่น อังกฤษและไทย ) สำหรับผู้สนใจเข้าฟังสัมมนาดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ลงทะเบียนได้ที่ https://www.eventbrite.com/e/tqm-for-the-next-generation-tickets-57674661465 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Sasin Marketing & Communications at email: marketing@sasin.edu