ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ฟอลคอนประกันภัย มอบสิ่งของจำเป็นต่อการดูแลเด็กๆ ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า

           ตัวแทนพนักงานบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำของใช้จำเป็นที่รวบรวมจากการร่วมบริจาคของผู้บริหารและพนักงาน อาทิ อาหารสำหรับเด็กที่ต้องให้ทางสายยาง นมสำหรับเด็กขาดสารอาหาร ของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก รถเข็นเด็ก และผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก เป็นต้น มอบให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า เพื่อนำไปใช้ในการดูแลเด็กอ่อนพิการในศูนย์ฯ ซึ่งปัจจุบันมีมากถึงเกือบ 400 คน เมื่อเร็วๆ นี้ 
          จากข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเฟื่องฟ้าทำให้ทราบว่า ปัจจุบันในบ้านเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีเด็กในความดูแลเกือบ 400 คน รับผิดชอบอุปการะเลี้ยงดูเด็กอ่อนพิการทุกประเภท ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 7 ขวบ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2521 โดยได้แยกตัวออกมาจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เนื่องจากเด็กอ่อนพิการเริ่มมีปริมาณมากขึ้น และต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ จากการที่ปริมาณเด็กอ่อนพิการในปัจจุบันมีจำนวนค่อนข้างมาก จึงทำให้บ้านเฟื่องฟ้าเปิดรับความช่วยเหลือทั้งในเรื่องทุนและของใช้จำเป็นที่ต้องใช้ในการดูแลเด็กๆ ในแต่ละวัน ฟอลคอนประกันภัยจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนร่วมแบ่งปันความสุข และเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับน้องๆ ที่บ้านเฟื่องฟ้า โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fuengfah.com/
 
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
          ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
          โทร. 02 676 9888