ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: โรงเรียนกำเนิดวิทย์จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนรุ่นที่ 2

          นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 2 โดยมีผู้บริหารกลุ่ม ปตท. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณาจารย์จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เข้าร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ถือกำเนิดขึ้นบนความมุ่งหวังของกลุ่ม ปตท. โดยมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่บ่มเพาะจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย และนักนวัตกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนไทย เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท.