ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: PHOL มอบอุปกรณ์เซฟตี้ให้นักศึกษา ม.เกษตร เสริมทักษะด้านความปลอดภัย

          คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา (ที่ 6 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กรและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL มอบอุปกรณ์เซฟตี้ให้แก่สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักและการเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอย่างถูกวิธี และเล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตต่อไป โดยมี ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม (ที่ 7 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการรับมอบ นอกจากนี้ทาง PHOL ยังมอบอุปกรณ์เซฟตี้ให้กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เป็นต้น