ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สัมมนาผลกระทบเศรษฐกิจจากการปรับตัวของจีน

           อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และมร.หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยให้เกียรติ เปิดการสัมมนาเรื่อง "ผลกระทบเศรษฐกิจโลกและไทย จากการปรับตัวของ GDPจีน" ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน โดยมีชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะและภูวนารถ ณ สงขลา ให้การต้อนรับ
          "ผลกระทบเศรษฐกิจโลกและไทย จากการปรับตัวขิงGDPจีน" ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เพราะจีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย ซึ่งรวมถึงสงครามการค้ากับสหรัฐ และเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนชะลอตัวลง จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของไทยอย่างไร และมากน้อยเพียงใด โดยในช่วงเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ความร่วมมือด้านคมนาคมไทย-จีน จุดเชื่อมโยงเศรษฐกิจที่ยั่งยืน" โดยนายอาคมกล่าวเน้นว่า ความร่วมมือในการสร้างรถไฟระหว่างไทยกับจีนเป็นไปอย่างราบรื่น ความร่วมมือระหว่างสองประเทศส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและบุคลากร เติมพลังมิตรภาพไทย-จีนที่มีมาช้านาน และเป็นสักขีพยานของมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในยุคใหม่
          นายหลู่ย์ เจี้ยน เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "ความสัมพันธ์จีน-ไทย ในมิติเศรษฐกิจที่ยั่งยืน" โดยกล่าวว่า ในอนาคต เศรษฐกิจติจิตอลและความร่วมมือในด้านนวัตกรรมจะเป็นจุดเด่นทางความร่วมมือ ไทยให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมนวัตกรรม ซึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยและประสบการณ์ที่มีความสมบูรณ์ของจีน ย่อมจะเติมเต็มการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารรุ่นใหม่ พัฒนาเมืองแบบอัจฉริยะ อีคอมเมิร์ส โลจิสติกส์ และการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของไทย
          จากนั้น เป็นการเสวนา "ผลกระทบเศรษฐกิจโลก และไทย จากการปรับตัวของ GDP จีน" โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดร.หลี่ จื้อกัง ประธานกรรมการบริหารธนาคารไอซีบีซี(ไทย) นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ(ประเทศไทย) และดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี นายภูวนารถ ณ สงขลา อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยมีสื่อมวลชนทั้งไทยและจีน รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจเรื่องเศรษฐกิจมาร่วมรับฟังการเสวนาฯอย่างคึกคัก