ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สาธิตกรุงเทพธนฯ เชิญทีมวิชาการ สาธิตจุฬาฯ สอนค่ายวิชาการ สร้างความรู้จากการลงมือจริง

          โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เชิญ ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร จากโรงเรียนสาธิตจุฬา เข้ามาช่วยสอนค่ายวิชาการประถม ในวิชา Science for Kids ดุ้กดิ้กดักแด้ หนึ่งในกิจกรรมของโครงการค่ายวิชาการ นักเรียนระดับชั้น ป. 1-6 เพื่อส่งเสริมนักเรียนในด้านวิชาการสาขาต่างๆ สร้างทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมการเรียนรู้
          "รองเบิร์ด" ผศ.ภคนันท์ ใจงาม หัวหน้าโครงการ อิงลิช โปรแกรม (English Program) กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการค่ายวิชาการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (Multiple Intelligences Smart And Smile Camp) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการส่งเสริมนักเรียนในด้านวิชาการสาขาต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระแบบบูรณาการ พร้อมเน้นการเรียนรู้แบบ Stemหรือ การเรียนปนเล่น (play and learn) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถเรียนได้อย่างสนุกเพื่อพัฒนาสมองในทุกๆ ด้าน
          การจัดโครงการค่ายวิชาการในครั้งนี้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้เน้นการพัฒนาสมองทุกด้าน ผ่านกิจกรรมที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการแสดงออก เติมเต็มศักยภาพของเด็กๆ อย่างเต็มที่ตามวัย ผ่านกิจกรรมเด่นๆ ได้แก่ Science for kids (ดุ๊กดิ๊กดักแด้), Creative thinking, garden in the bottle, Sea world , Math battle, advanced English, พิธีกรรุ่นจิ๋ว, BTD Sports Day เป็นต้น
          โดยล่าสุด ทางโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้รับเกียรติจาก ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร จากโรงเรียนสาธิตจุฬา เข้ามาช่วยสอนค่ายวิชาการประถม ในวิชา Science for Kids ดุ้กดิ้กดักแด้ ซึ่งเด็กๆ ได้ให้ความสนใจกันอย่างมาก เพราะทั้งสนุกสนาน รวมทั้งยังได้ความรู้จากการลงมือทำจริงอีกด้วย
          การส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติมที่ดีๆ แบบนี้ มีที่นี่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555หรือ www.satitbtu.ac.th