ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

          นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา การใช้อุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัด โอกาสนี้ ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการทำงานแก่บุคลากร โดยมีนายกฤษฎา วรสถิตย์ สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู