ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ม.ศรีปทุม มอบเข็มและปีกการบิน ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ นศ.ธุรกิจการบิน SPU

          วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ส่งมอบปีกและเข็มการบิน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน SPU เพื่อเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษามุ่งมั่น ตั้งใจ เรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ ด้านอุตสาหกรรมบริการ
          สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบเข็มและปีกการบิน สำหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน และนักศึกษาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม ชั้นปีที่1 โดยมี ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท พร้อมมอบเข็มและปีกการบิน ให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษามุ่งมั่น ตั้งใจ อดทน เรียนรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ๋ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาด้วย
          อาจารย์สุรัสวดี จักษุรักษ์ อาจารย์สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPU ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า จากการที่สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เปิดการเรียนการสอนสาขาธุรกิจการบิน เข้าสู่ปีที่ 8 แล้วนั้น ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมบริการด้วยดี เช่นกัน
          ทางสาขาวิชาฯ จึงได้จัดพิธีมอบเข็มและปีกการบิน ให้กับนักศึกษาธุรกิจการบินชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินอย่างเต็มภาคภูมิ และเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาธุรกิจการบินสู่ความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ
          อาจารย์สุรัสวดี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาธุรกิจการบิน SPU ให้เป็นที่รู้จัก ยอมรับและตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ DYNAMIC UNIVERSITY ที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจการบินให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย