ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

นครฉงชิ่งจัดแคมเปญส่งเสริมการสร้างเมืองที่น่าเชื่อถือ นำเสนอ 10 กรณีศึกษาที่น่าสนใจ

          เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เทศบาลนครฉงชิ่ง ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ได้จัดแคมเปญส่งเสริมความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ทั่วเมืองเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ พร้อมนำเสนอ 10 กรณีศึกษาด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ ณ Huaxi Live Center ในเขตปาหนาน กิจกรรมเหล่านี้ร่วมกันจัดโดย China Economic Information Service (CEIS) และรัฐบาลท้องถิ่น

          กรณีศึกษาทั้ง 10 กรณีได้รับการคัดเลือกมาจาก 126 กรณี โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแม่แบบในการเผยแพร่วัฒนธรรมความน่าเชื่อถือ รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างของกรณีศึกษาที่ได้รับการนำเสนอประกอบด้วย "การผสมผสานความน่าเชื่อถือและเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินให้แก่บริษัทขนาดเล็กและขนาดย่อม" ของ China Construction Bank สาขาฉงชิ่ง และ "การสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าข้ามชาติ" ของ Chongqing Foreign Trade and Economic Cooperation (Group) Co., Ltd

          เทศบาลนครฉงชิ่งจัดพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความน่าเชื่อถือทั่วเมืองในระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม เพื่อเร่งสร้างความน่าเชือถือและผลักดันให้นครฉงชิ่งได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะเมืองที่มีความน่าเชื่อถือ

          พร้อมกันนี้ยังมีการจัดกิจกรรมอีกหลายอย่าง ได้แก่ การประชุมสุดยอด Credit Makes Chongqing Better Summit และ Credit Chongqing Construction Results รวมถึงนิทรรศการ Credit Product Exhibition

          นครฉงชิ่งยังเตรียมจัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นทางอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ซึ่งครอบคลุมหลายภาคส่วน เช่น อสังหาริมทรัพย์ วัสดุตกแต่งบ้าน การเงิน รวมถึงกิจกรรมทางการค้า ตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงธันวาคม

          นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เช่น การสำรวจตรวจสอบอุตสาหกรรม การรวบรวมและแก้ไขปัญหา งานสัมมนาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และการสร้างระบบดัชนีความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบในองค์กรและอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมกับยกระดับการสร้างฐานข้อมูลความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรม 

          กิจกรรมการสร้างเมืองที่น่าเชื่อถือได้รับการสนับสนุนจาก China Economic Information Service (CEIS) ผ่านทาง "Xinhua Credit"

          CEIS เปิดเผยว่า Xinhua Credit ได้สร้างแพลตฟอร์มความน่าเชื่อถือระดับมืออาชีพโดยใช้โมเดล "ผลิตภัณฑ์ + บริการ + แพลตฟอร์ม" และช่วยให้นครฉงชิ่งสร้างเมืองที่น่าเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ของ Xinhua Credit ไปใช้ในงานบริหารของนครฉงชิ่ง ตลอดจนดำเนินโครงการประเมินความน่าเชื่อถือของเมืองโดยบุคคลที่สาม รวมถึงทำการวิจัยสำคัญๆ นอกจากนั้นยังให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่เขตต่างๆในนครฉงชิ่ง เพื่อสถาปนาเมืองให้เป็นแม่แบบด้านความน่าเชื่อถือระดับชาติ