ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

นศ.การโรงแรม และธุรกิจเรือสำราญ ม.ศรีปทุม เรียนรู้สู่มืออาชีพ กับเวดดิ้งแพลนเนอร์ คิวทองแถวหน้าเมืองไทย

          นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "กว่าจะเป็น Wedding Plannerคิวทอง" โดย คุณเก่ง "เศรษฐวุฒิ นฤมิตรญาณ" เวดดิ้งแพลนเนอร์มืออาชีพ แถวหน้าของเมืองไทย
          อาจารย์พีรยา สุขกิจเจ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยการเชิญ Wedding is "ME" คุณเก่ง "เศรษฐวุฒิ นฤมิตรญาณ" เวดดิ้งแพลนเนอร์มืออาชีพ แถวหน้าของเมืองไทยที่คิวทองสุดๆ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง ด้านการเตรียมงาน การจัดงาน ในหัวข้อ "กว่าจะเป็น Wedding Plannerคิวทอง" ให้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ที่ลงเรียนในรายวิชาการจัดการและบริการจัดเลี้ยง ณ ห้องออดิทรอเรียม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้