ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สิ้นสุดการรอคอย! ASA International Design Competition 2019

          กิจกรรมประกวดแบบโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ASA International Design Competition ในปีนี้มีโจทย์ว่า "Uncanny Sustainability" หรือทุ่มเทให้กับความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการคิดที่โดดเด่น เกินคาดเดา และการเปลี่ยนแปลงจนทำให้ได้รับนิยามศัพท์ว่า 'น่าอัศจรรย์'
          "Uncanny Sustainability" ควรเปิดเส้นทางไปสู่ขั้นตอนต่อไปในสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : สภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นโดยไม่มองมนุษย์เป็นศูนย์กลางอีกต่อไป แต่มุ่งมั่นในการเป็นอยู่ที่ดีของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนมีความก้าวหน้าอย่างมากในการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรอื่นๆ แต่ความ ท้าทายที่ยิ่งใหญ่ยังคงอยู่และต้องการวิธีการตอบสนองที่ชัดเจน
          ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมประกวด
          ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่านทางเว็บไซต์ www.asacompetition.com
          หมดเขตการส่งผลงาน วันที่ 5 เมษายน 2562