ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เปิดมุมมองใหม่ของการออกแบบ

          ผศ.ณธกร อุไรรัตน์ คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ (ขวา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ DPU X จัดงาน "Cafe and Retail Space Design Cases" มีคุณดำรง ลี้ไวโรจน์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Room (ที่สองจากขาว) และ คุณพลวิทย์ รัตนธเนศวิไล จาก PHTAA living design (ที่สองจากซ้าย) ร่วมให้คำแนะนำแนวคิดและเปิดมุมมองของการออกแบบ ณ Blend Cafe มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ