ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ยกระดับโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศ” แนะกลยุทธ์ผู้ประกอบการ โลจิสติกส์ไทยสร้างโอกาสการแข่งขัน พร้อมเข้าประกวด ELMA 2019

           กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนา "ยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน" โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระดับประเทศ และผู้ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) มาแนะกลยุทธ์และต่อยอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 หรือ ELMA 2019 โดยมีผู้ประกอบการโลจิสติกส์ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯเมื่อเร็ว ๆ นี้ 

          รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
          1. คุณจิรภัทร ธนโชติกีรติ ตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA
          2. คุณสุภาพ ตั้งตรัยรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด และได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) ประจำปี 2561
          3. คุณอุดม ศรีสงคราม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.คาร์โก้ จำกัด และได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) ประจำปี 2560
          4. คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) ประจำปี 2559
          5. ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท V-SERVE GROUP รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
          6. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA
          7. คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาชเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด และได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) ประจำปี 2551, 2552 และ2554