ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้! ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา กับ นศ.การจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ SPU

          คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เปิดโลกทัศน์อุตสาหกรรมการบิน เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานในส่วนต่างๆของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
          อาจารย์นิธนา เมลืองนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่3 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการและการปฎิบัติงานในส่วนงานต่างๆของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยมี พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้การต้อนรับ และให้เกียรติถ่ายทอดความรู้ พร้อมนำนักศึกษาSPU เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานในส่วนต่างๆ อาทิ ศูนย์ซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานอู่ตะเภา นอกจากนี้นักศึกษายังได้สัมผัสกับเครื่องบินแบบโบอิ้งถึง 2 แบบ (B747-200F (Cargo A/C) และ B737-400) ซึ่งได้เข้ารับการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอยู่ในขณะนี้ ซึ่งต้องของกราบของพระคุณท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา มา ณ ที่นี้ด้วย