ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอ็กซพีเรียนเปิดสำนักงานแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพ พร้อมรับการขยายตัวต่อเนื่องในตลาดประเทศไทย

          - ปี 2562 เป็นปีที่ 5 ในการดำเนินธุรกิจของเอ็กซพีเรียนในประเทศไทย และเปิดสำนักงานขนาดใหญ่ ณ สิงห์ คอมเพล็กซ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง
          - ผลการดำเนินการในประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วยทีมงานที่เพิ่มขึ้นสองเท่าในช่วงสองปีที่ผ่านมา
          - ลูกค้าหลักของเอ็กซพีเรียนในประเทศไทย คือ กลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินรายใหญ่ของประเทศ เช่น ธนาคารทหารไทย รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคม
          - เอ็กซพีเรียนมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานในประเทศไทยสองเท่าภายใน 12 เดือนข้างหน้า เพื่อเตรียมพร้อมรับกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเติบโตและโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงินและสื่อสารโทรคมนาคม

           เอ็กซพีเรียน ผู้นำระดับโลกด้านบริการข้อมูลเชิงธุรกิจ ประกาศเปิดสำนักงานสาขาประเทศไทยแห่งใหม่ ณ อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ใจกลางกรุงเทพ ถือเป็นครั้งแรกของเอ็กซพีเรียน ประเทศไทย ในการมีสำนักงานในประเทศไทยและเป็นเครื่องยืนยันการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัทในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2558
          สำนักงานแห่งใหม่นี้อยู่ชั้น 19 ของอาคารสำนักงานระดับพรีเมี่ยม มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องประชุมระดับไฮเอนด์ที่ช่วยเรื่องการทำงานร่วมกัน และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในที่ทำงาน ที่สอดคล้องกับสำนักงานเอ็กซพีเรียนอื่น ๆ ทั่วโลก สำนักงานแห่งใหม่นี้ยังจะช่วยให้เอ็กซพีเรียน ใกล้ชิดกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย รวมถึง มีสถานที่ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาให้กับพันธมิตรที่ดูแลกลุ่มลูกค้าสถาบันการเงินและอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
          ตั้งแต่ปี 2558 เอ็กซ์พีเรียนเสริมความแข็งแกร่งของทีมงานด้วยจำนวนพนักงานเต็มเวลาเพิ่มขึ้นสองเท่า ครอบคลุมงานขาย ด้านเทคนิคและบริหารจัดการโครงการต่างๆ เอ็กซพีเรียนมุ่งเน้นในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร รวมถึงทีมงานเอ็กซพีเรียน ประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในประเทศ ด้วยผู้เชี่ยวชาญและความสามารถของทีมงานเอ็กซพีเรียน ประเทศไทย พร้อมกับเครื่องมือสนับสนุนด้านข้อมูลเชิงลึกระดับโลกของเอ็กซพีเรียน
          ปัจจุบันเอ็กซพีเรียน มีลูกค้าผู้ใช้บริการในประเทศไทยมากกว่า 20 ราย ในกลุ่มโทรคมนาคมรายใหญ่, สถาบันการเงิน, ธนาคารและธุรกิจประกันภัย โดยที่เอ็กซพีเรียน ประเทศไทย นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่หลากหลาย เช่น บริการข้อมูลด้านสินเชื่อ (Credit Services), บริการระบบเพื่อการตัดสินใจและการวิเคราะห์ข้อมูล (Decisioning & Analytics), บริการด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality) และบริการให้คำปรึกษา ซึ่งรวมถึงโซลูชั่นการจัดการการตัดสินใจด้านเครดิต PowerCurve ของเอ็กซพีเรียน ปัจจุบันมีธนาคารรายใหญ่นำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการประเมินสินเชื่อและการจัดการความเสี่ยงผ่านการใช้งานบนแพลตฟอร์มเดียว 
          มิสเตอร์เบน เอลเลียต ประธานกรรมการบริหาร เอ็กซพีเรียน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กล่าวว่า "พวกเรายินดีกับความสำเร็จของทีมงานเอ็กซพีเรียน ประเทศไทย และการเปิดสำนักงานใหม่ในครั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจของเราขยายตัวอย่างมากทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ระบบช่วยตัดสินใจและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงบริการให้คำปรึกษา ที่ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโต ทั้งนี้ ธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทยนั้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มว่าเป็นตลาดสำคัญสำหรับเราในภูมิภาคนี้ และการเพิ่มจำนวนทีมงานก็เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการที่สร้างสรรกับกลุ่มผู้ใช้บริการ เพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับทั้งธุรกิจและผู้บริโภค และเรายังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการลงทุนและขยายธุรกิจในภูมิภาคนี้ต่อไป"
          เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดสำหรับเอ็กซพีเรียน รายได้หลักมาจากตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบริษัทได้เพิ่มจำนวนพนักงานในภูมิภาคนี้จำนวนมากและปัจจุบันมีพนักงาน 250 คนทั่วทั้งภูมิภาค ทั้งนี้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดสำคัญสำหรับเอ็กซพีเรียน ที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางเลือกทางด้านการเงิน โดยปัจจุบันเอ็กซพีเรียนมีสำนักงานในอินโดนีเซีย ไทยและเวียดนาม หนึ่งในบริการของเอ็กซพีเรียน ที่เป็นที่นิยม คือ โซลูชั่นระบบช่วยตัดสินใจและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่ง
          เอ็กซพีเรียนมุ่งเน้นบริการข้อมูลให้กับอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม ที่สามารถใช้ข้อมูลทางเลือกเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ง่ายขึ้น บริการของเอ็กซพีเรียน ช่วยให้เกิดข้อเสนอสินเชื่อมากกว่า 7.8 พันล้านธุรกรรมตั้งแต่ปี 2553 โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นกลุ่มที่ทำธุรกรรมโดยไม่ผ่านธนาคาร (unbanked) และกลุ่มผู้ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินได้ (underserved communities)
          สำหรับประเทศไทย ศักยภาพในการเดินหน้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนั้นมีโอกาสสูงมากเนื่องจากรัฐบาลผลักดันให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจดิจิทัลจะเป็นรายได้หนึ่งในสี่ของจีดีพีประเทศไทยในปี 2570 ประกอบกับการประกาศใช้ระบบมาตรฐานบัญชี IFRS 9 จะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 และปริมาณการใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศ ทำให้เอ็กซพีเรียนอยู่ในตำแหน่งทางการตาดที่เพราะสามารถให้บริการทางด้านคำปรึกษาและตรวจสอบความถูกต้องสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมถึงการนำข้อเสนอบริการสินเชื่อรูปแบบต่างๆ จากบริการข้อมูลทางเลือกด้านสินเชื่อด้วยโอกาสการเติบโตทางธุรกิจข้างต้น เอ็กซพีเรียน มีแผนที่จะเสริมความแข็งแกร่งด้วยการเพิ่มจำนวนพนักงานสองท่าเพื่อดูแลตลาดประเทศไทยภายใน 12 เดือนข้างหน้า มิสเตอร์เดฟ ดิมาน กรรมการผู้จัดการ เอ็กซพีเรียน ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดเกิดใหม่ กล่าวว่า "การเติบโตของเอ็กซพีเรียน ในประเทศไทย เป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดสำหรับเราภายในระยะเวลาห้าปี โดยได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจไทยที่มีความมั่นคงและยั่งยืนแม้จะน้อยกว่าสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกก็ตาม และด้วยจำนวนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนที่จะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ปัจจัยนี้จะสร้างโอกาสมากขึ้นให้กับโซลูชั่นด้านดิจิทัลของเอ็กซพีเรียน และเรามั่นใจว่าประเทศไทยจะยังคงเป็นตลาดที่มีการเติบโตที่สำคัญสำหรับเอ็กซพีเรียน ในระยะยาวและเรามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการผู้บริโภคและธุรกิจทั่วประเทศ"
          เกี่ยวกับเอ็กซพีเรียน
          เอ็กซพีเรียนเป็น บริษัท ผู้ให้บริการข้อมูลชั้นนำของโลก ด้วยบริการข้อมูลสำหรับช่วงเวลาสำคัญของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านหรือรถยนต์ การส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัย จนกระทั่งถึงการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ โดยการเชื่อมต่อกับลูกค้าใหม่ เอ็กซพีเรียนช่วยให้ผู้บริโภคและลูกค้าของเราจัดการข้อมูลได้อย่างมั่นใจ เรามีบริการสำหรับลูกค้ารายย่อยในการควบคุมการใช้จ่ายเงินและเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับธุรกิจเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นและเจริญเติบโตได้ บริการสำหรับกลุ่มผู้ออกสินเชื่อเพื่อการกู้ยืมอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น และบริการสำหรับองค์กรเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและอาชญากรรม
          เอ็กซพีเรียนมีพนักงาน 16,500 คน ทำงานใน 39 ประเทศ และในทุกๆ วัน เอ็กซพีเรียนลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ บุคลากรที่มีความสามารถและนวัตกรรม เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์สูงสุดในทุกโอกาส เอ็กซพีเรียนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (EXPN) และเป็นส่วนหนึ่งของ FTSE 100
          สามารถศึกษาและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.experian.co.th หรือเยี่ยมชมบล็อกที่มีทั้งข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มบริษัทเอ็กซพีเรียนโกลบอล ได้ที่ www.experian.com/blog/news