ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เชิญเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการในศตวรรษใหม่ Executive Strategic Management Program รุ่น 4

          สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการในศตวรรษใหม่ : Executive Strategic Management Program" รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 - 28 มีนาคม 2562 เวลา 9:00-16:00 น.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาและเสริมศักยภาพผู้บริหารหรือนักพัฒนาองค์กรในด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงบูรณาการ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารและบุคลากรให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและสามารถพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรดังกล่าว เป็นการฝึกอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมทั้งการแชร์ประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กรจากดร.นพ.พิชัย รัตนโรจน์สกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายนวัตกรรม โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท ตลอดจนรับฟังการบรรยายด้านกลยุทธ์บริหารการตลาดยุคดิจิทัล จากคุณปฤณ จำเริญพานิช กรรมการบริษัท อินดัสเตรียล รีโวลูชั่น จำกัด
          หลักสูตรนี้ยังเหมาะสำหรับผู้บริหารองค์กร ผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนทายาทธุรกิจและผู้บริหารรุ่นใหม่ รวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่บริหารจัดการภายในองค์กร
          สมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่ https://www.ftpi.or.th/event/26316/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 458 (นันทนา) หรือ E-mail nuntana@ftpi.or.th