ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ก.แรงงาน ดันโครงการประชารัฐเสริมทักษะสร้างงานผู้สูงอายุ

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมจอมพลป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน รวมพลังประชารัฐส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุประจำปี 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งใน นโยบาย 3A ของกระทรวง ที่ต้องการส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในด้านสวัสดิการ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
          พล.ต.อ.อดุลย์ เปิดเผยว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุตามโครงการ "รวมพลังประชารัฐ ส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ" โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน นอกจากนั้น ยังมีการฝึกทักษะให้ผู้สูงอายุ เพื่อสามารถประกอบอาชีพอิสระ และดูแลตนเองได้ตามนโยบายเร่งด่วน ด้านการฝึกทักษะฝีมือแรงงานและการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ จำนวน 80,000 คน ในภาคธุรกิจSME OTOP และวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ซึ่งแบ่งเป็น 1. ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพอิสระ 2.ผู้ประกอบการE-Comerce 3.ผู้ที่ต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนทักษะในการประกอบอาชีพ และ 4.ผู้ที่รับงานไปทำที่บ้าน บริษัท และห้างร้าน เป็นต้น
          ด้าน นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า ในส่วนของกพร. ได้มีการออกบูธสาธิตการฝึกวิชาชีพอิสระให้แก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ การประดิษฐ์กระเป๋าหนังพิมพ์ลาย การทำน้ำปั่นจากถั่ว 5 สี การทำสลัดโรลทูน่า การจัดช่อดอกไม้ พร้อมนำเสนออุปกรณ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ประดิษฐ์ และพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.dsd.go.th เมนู กำหนดการฝึกอบรม .