ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“ณเดชน์ คูกิมิยะ” ซุปเปอร์สตาร์สุดฮอต ขวัญใจมหาชน พร้อมเปิดตัวกระบวนการผลิตผ่านระบบอัจฉริยะ “Smart Micro Filter” (SMF)

          ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 
          เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน (เริ่มงานแถลงข่าว 13.30 น.)
          ที่ ห้องฉัตรา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสยาม เคมปินสกี้

          ภายในงานร่วมพูดคุยกับ คุณธิติพร ธรรมาภิมุขกุล ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาด ธุรกิจนอนแอลกอฮอลล์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เกี่ยวกับกลยุทธ์ แผนการตลาดและกิจกรรมต่าง ๆ ของน้ำดื่มสิงห์
          
          กำหนดการงานแถลงข่าว 
          เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ล่าสุดของน้ำดื่มสิงห์ (สายการตลาด)
          วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
          ที่ ห้องฉัตรา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสยาม เคมปินสกี้
          
          เวลา 13.00 น. สื่อมวลชนสายการตลาด ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
          เวลา 13.30 น. พิธีกร ต้อนรับเข้าสู่งาน
          เวลา 13.35 น. พิธีกรเชิญผู้บริหารขึ้นสัมภาษณ์
                             - คุณธิติพร ธรรมาภิมุขกุล ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาด ธุรกิจนอนแอลกอฮอลล์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
          เวลา 14.00 น. พิธีกรเชิญพรีเซ็นเตอร์ "น้ำดื่มสิงห์" ขึ้นสัมภาษณ์
                              - ณเดชน์ คูกิมิยะ
          เวลา 14.20 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
          เวลา 14.40 – 15.30 น. สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้บริหารเพิ่มเติม