ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร. 18 อุดรธานี ร่วมกับ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯ อุดรธานี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1เพื่อเป็นการวัดความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการทดสอบฯ มีผู้เข้าทดสอบจำนวน 85 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการศึกษาจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี